! Welcome !

-! Předchůdci PC !-

Předchůdci počítačů

Abakus
Vznikl přibližně před 5000 lety. Používal se ve starém Řecku a Římě. Byla to dřevěná, nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky - "calculli" - odtud název kalkulačka.

Logaritmické tabulky
Počátek 17. stol jsou v Anglii sestaveny první logaritmické tabulky, po nichž následovalo i první logaritmické pravítko.

Ozubená kola
Objevují se i první počítací stroje, pracují na principu ozubených kol, které se nám v pozměněné podobě zachovaly dodnes - mechanické kalkulačky a staré pokladny.

Neumannovo schéma
V čtyřicátých letech 20. století vypracoval vědec John von Neumann novou koncepci počítače tzv. Neumannovo schéma. Počítač se podle něj skládá z několika základních funkčních částí. Program se ukládá do paměti a vykonává se postupně tak, jak byl uložen. Mimo jiné Neumann v počátcích prosadil dvojkovou soustavu

 
Prosím nic nekopírujte bez souhlasu hlavního administrátora serveru !!!