! Welcome !

-! Jak někoho naštvat !-

Např: Jak naštvat učitele ve škole.

1) Domluvte se se skupinou spolužáků a během hodiny všichni v jeden okamžik spadněte ze svých židlý

2) Domluvte se se skupinou spolůžáků a během hodiny všichni v jeden okamžik hoďtě svoje propisky na zem
3) Přilepte ctvrtku papíru na zem a sledujte, jak se ji lidé budou snažit zvednout
4) Vykřikujte během hodiny nadhodile jedno slovo (třeba máslo)
5) Trefte "omylem" učitele svačinou
 
6) Do seminárky napiště jako zdroj informací návod k televiznímu ovladači
7) Zaměňujte jména historických osob se jmény svých spolůžáků
8) PPiiššttee kkaažžddéé ppííssmmeennkkoo ddvvaakkrráátt..
9) Řekněte učiteli, že musíte domů, protože vašeho brášku unesli ufouni
10) Řekněte učiteli, že nemůžete odevzdat seminárku do češtiny, protože obsahuje dtátní tajemství, řekněte, že ji četl šéf BIS a že je to na jedničku
11) Do hodiny výtvarky přineste pěnové tužidlo na vlasy. To nastříkejte na výkres a řekněte učiteli, že se téma dá vyjádřit pouze takovouto abstraktní formou. Pěnová tužidla jsou hořlavá, využijte toho a své dílo potom zapalte a prohlašte, že na tak geniální umělecké dílo není lidstvo ještě připraveno
12) Hoďte mandarinkou vší silou proti zdi
13) Když je učitel otočen čelem k tabuli, házejte si svačinou
14) V hodině chemie vymyslete nově objevený prvej a pojmenujte ho po svém strýčkovi
15) Místo seminárky odevzdejte dopis sestřenici, když se to zjistí, omluvte se a vysvětle to tak, že jste jí omylem poslal tu seminárku a že jí hned napíšete ať to pošle zpět. Dodejte že sestřenice bydlí na Sibiři.
16) Když čtete v češtině nějaký dlouhý článek, zastavte se, vytáhněte svačinu a začněte jíst.
17)Chce po vás uklízečka ať se přezouváte? Tak jí řekněte že spadáte pod přímé velení třídního učitele a nikdo jiný vám nemá co rozkazovat
18) Napište seminárku do dějepisu husím brkem
19) Noste do hodin matematiky počítadlo
20) Když skončí poslední hodina nějakého předmětu ve školním roce, vyskočte radostí, vezměte svůj sešit a před učitelem ho roztrhejte
21) Napište seminárku na jednu stranu a na dalších 8
napiště, z čeho jste čerpali

 
Prosím nic nekopírujte bez souhlasu hlavního administrátora serveru !!!